Σεμινάρια

Το Αϊκίντο Αθηνών διατηρεί ένα ενεργό πρόγραμμα σεμιναρίων το οποίο επιτρέπει στα μέλη του να εκπαιδεύονται με τους Shihan (δασκάλους) και δασκάλους από την Ευρώπη. Διατηρούμε σχέσεις με dojos σε όλο τον κόσμο (ειδικά την Ιρλανδία, το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ισπανία, την Ιταλία και την Ελβετία) που δημιουργούν την ευκαιρία για ταξίδια σε dojos και σεμινάρια σε όλο τον κόσμο, καθώς και φιλοξενία ομάδων στο δικό μας dojo.
Το Aikido Αθηνών είναι ενεργό μέλος της Ομοσπονδίας Αϊκικάι Ελλάδος και διατηρεί τακτικές ανταλλαγές με τα άλλα dojo. Αυτά λαμβάνουν τη μορφή σεμιναρίων και επισκέψεων Sensei της ΟΑΕ, καθώς και κοινών εξασκήσεων όπου τα dojos συγκεντρώνονται για εξάσκηση και ανταλλαγή.
Το Aikido Αθηνών διατηρεί επίσης σχέσεις με dojos στην Ελλάδα έξω από τον οργανισμό μας, προκειμένου να διευρύνει την τεχνική μας κατάρτιση και να δημιουργήσει καλές σχέσεις μέσα στην κοινότητα του Aikido.