Δραστηριότητες

Παράλληλα με το AIKIDO το dojo διοργανώνει διάφορα συμπληρωματικά σεμινάρια σε άλλες τέχνες που εχουν κάποια σχέση με το AIKIDO, σαν το Σιάτσου (Shiatsu), το Ζαζέν (Zazen), τη Γιόγκα (Yoga) και το Ιαϊντο (Iaido). Πέρα από το ενδιαφέρον που παρουσιάζουν αυτές οι τέχνες, βοηθούν τα μέλη σε μια ευρύτερη κατανόηση ευαισθησίας, στη καλύτερη χρήση του σώματος, στη συγκέντρωση και άλλα σημαντικά κοινά σημεία.

Επιπρόσθετα, μέσω της ευρύτερης κοινωνικής δράσης του συλλόγου, διοργανώνουμε :

  • Περιβαλλοντικές δραστηριότητες - καθαρισμός από σκουπίδια σε δασικές εκτάσεις του Υμηττού
  • Εθελοντική αιμοδοσία
  • Σεμινάρια πρώτων βοηθειών, συμπεριλαμβανομένης και της εκπαίδευσης σε τεχνητή αναπνοή
  • Κοινωνικές εκδηλώσεις