Εξάσκηση στο Aikido

 • Η εξάσκηση στο AIKIDO είναι συνεργατική και όχι ανταγωνιστική.
 • Η εξάσκηση γίνονται μέσω παραδειγμάτων. Οι προφορικές επεξηγήσεις είναι περιορισμένες, και οι συμμετέχοντες ενθαρρύνονται στην ανάπτυξη της παρατηρητικότητάς τους.
 • Η επισημότητα και το πρωτόκολλο χρησιμοποιούνται ως ισχυρό εκπαιδευτικό εργαλείο που σκοπό του έχει την ανάπτυξη των δεξιοτήτων και της ευαισθησίας πέρα από ένα απλώς φυσικό επίπεδο.

 • Περισσότερες λεπτομέρειες για την εξάσκηση του AIKIDO όπως γίνεται στο σύλλογο μας μπορείτε να βρείτε στο: ΕΞΑΣΚΗΣΗ ΣΤΟ AIKIDO ΑΘΗΝΩΝ

  Το πνεύμα του Aikido

  Χρησιμοποιώντας τη συνεργατική μέθοδο εξάσκησης του AIKIDO στην αντιμετώπιση επίβουλων καταστάσεων, μαθαίνουμε πώς να αντιμετωπίζουμε την αδυναμία, το φόβο και τις αμφιβολίες μας. Αναπτύσσουμε με τον τρόπο αυτό την αυτοπεποίθηση μας.

  Ύστερα από μακροχρόνια εξάσκηση αναπτύσσονται βαθύτερες αξίες, όπως καθαρότητα αντίληψης, εστιασμός και συγκέντρωση μαζί με χαλαρότητα και διευρυμένη συνείδηση.

  Το σώμα του Aikido

  Το AIKIDO αναπτύσσει κάθε πτυχή της φυσικής σας κατάστασης. Ισορροπία, μυϊκός τόνος, αντοχή και δύναμη, συντονισμός, αντανακλαστικά, ευλυγισία, αναπνοή και στάση, βελτιώνονται μέσω της εξάσκησης στο AIKIDO.

  Συγκεκριμένα, η τέχνη της ασφαλούς εξάσκησης και απορρόφησης των τεχνικών του AIKIDO, αναπτύσσει μοναδικές δεξιότητες στο σώμα, όπως πώς να απορροφάτε και να επανακατευθύνετε τη δύναμη και τη σύγκρουση, καθώς και δυναμική ευελιξία.