Εντυπώσεις

Αλέξανδρος, 10 ετών
Γιάννης, 7 ετών
Σοφία, 6 ετών
Νίκος, 12 ετών
Παύλος, 8 ετών
Μάγια, 10 ετών
 
Ιωάννα, 12 ετών