Μαρία Δημητριάδη, 3ο Dan

Μαρία Δημητριάδη

Μαρία Δημητριάδη, Fukushidoin


Μαρία Δημητριάδη ξεκίνησε την εξάσκησή της στο Αϊκίντο το 2006 υπό τους senseis Janet Clift και Eamonn Devlin. Κατέχει το 3ο Dan στο Αϊκίντο και τον τίτλο του Fukushidoin στην Ομοσπονδία Αϊκικάι Ελλάδος. Έχει παρακολουθήσει σεμινάρια στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Το 2007 ξεκίνησε την εξάσκησή της και στο Iaido. Από το 2010 ανέλαβε την ομάδα του Iaido στο Αϊκίντο Αθηνών. Κατέχει σήμερα το 3ο Dan. Παράλληλα εξασκείται και στην Toda Ha Buko Ryu naginata jutsu με τον Ellis Amdur (Shihan στην THBR) στο οποίο είναι Shihan Dai και κατέχει το βαθμό του Chuden.