Σεμινάρια

σεμινάρια aikido

Σεμινάρια aikido διοργανώνει το Αϊκίντο Αθηνών. Διατηρεί, έτσι, ένα ενεργό πρόγραμμα που επιτρέπει στα μέλη του να εκπαιδεύονται με Shihan (δασκάλους) και δασκάλους από την Ευρώπη. Διατηρούμε σχέσεις με dojos σε όλο τον κόσμο. Όπως με την Ιρλανδία, το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ισπανία, την Ιταλία και την Ελβετία). Με αυτό τον τρόπο, δημιουργείται η ευκαιρία για σεμινάρια aikido και ταξίδια σε όλο τον κόσμο. Τέλος, δίνεται η δυνατότητα φιλοξενίας διάφορων ομάδων στο δικό μας dojo.

Το Aikido Αθηνών είναι ενεργό μέλος της Ομοσπονδίας Αϊκικάι Ελλάδος και διατηρεί τακτικές ανταλλαγές με τα άλλα dojo. Αυτά λαμβάνουν τη μορφή σεμιναρίων και επισκέψεων από Sensei της Ο.Α.Ε., καθώς και κοινών εξασκήσεων. Εκεί τα dojos συγκεντρώνονται για εξάσκηση και ανταλλαγή.
Το Aikido Αθηνών διατηρεί επίσης σχέσεις με dojos στην Ελλάδα έξω από τον οργανισμό μας, προκειμένου να διευρύνει την τεχνική κατάρτιση και να δημιουργήσει καλές σχέσεις μέσα στην κοινότητα του Aikido.