Τι είναι το Aikido;

Aikido kanji

Το Aikido είναι μία πολεμική τέχνη. Με την κατάλληλη εξάσκηση παρέχει τα εφόδια για την αντιμετώπιση σύγκρουσης. Ο ιδρυτής του, Morihei Ueshiba (Μοριχέϊ Ουεσίμπα), παρ’ όλη την τεχνική του υπεροχή, αμφισβήτησε την αξία μίας τέχνης που βασιζόταν στη νίκη έναντι των άλλων. Ο αγώνας του με αυτό το δίλημμα τον οδήγησε στην κατανόηση που σήμερα αποτελεί το θεμέλιο του σύγχρονου Aikido, μίας πολεμικής τέχνης υψηλής αισθητικής και εκπληκτικής ισχύος.

Ιδρυτής του Aikido

Για να γίνει κατανοητή η θεμελιώδης αρχή του Aikido και η διαφορά του από τις άλλες πολεμικές τέχνες, πρέπει κανείς να παρατηρήσει τον τρόπο με τον οποίο γίνεται η εξάσκηση. Στη σελίδα ΕΞΑΣΚΗΣΗ ΣΤΟ ΑΙΚΙΝΤΟ περιγράφονται με μεγαλύτερη λεπτομέρεια τα χαρακτηριστικά που το συνθέτουν.

Eamonn Devlin practicing aikido

Είναι αποτελεσματικό;

Η παραδοσιακή συνεργατική μέθοδος εξάσκησης του Aikido είναι αναγκαία λόγω της αποτελεσματικότητας και της δύναμης των τεχνικών του. Μόνο με αυτόν τον τρόπο είναι δυνατόν να μάθει κανείς τόσο ισχυρές τεχνικές. Η τεχνική βάση του περιλαμβάνει εξάσκηση σε τεχνικές ακινητοποίησης, ρίψεων και λαβών. Ειδικές μέθοδοι εξάσκησης χρησιμοποιούνται για να ελεγχθεί ολοκληρωτικά το σώμα του επιτιθέμενου.

Επιπρόσθετα, το Aikido δίνει έμφαση στη μάθηση βασικών αρχών, όπως:

Στον έλεγχο της απόστασης, του χρονισμού και της ισορροπίας.

Η συνολική αντίληψη όλων των πτυχών μίας κατάστασης.

Αδύνατα σημεία και «ανοίγματα»: πώς να περιορίζονται τα δικά σας και πώς να εκμεταλλεύεστε εκείνα που παρουσιάζονται.

ο Γιάννης Σωτηρόπουλος κάνοντας αϊκίντο

Ωφέλη του Aikido

Ολοκληρωμένη άμυνα εναντίον επιθέσεων.

Αντοχή, ταχύτητα αντιδράσεων, ευελιξία, καλή φυσική κατάσταση και υγεία.

Βελτιωμένη στάση.

Αύξηση της συγκέντρωσης, της αντίληψης και της παρατηρητικότητας.

Ήρεμο πνεύμα και αυξημένη αυτοπεποίθηση.

Νέα «ξυπνήματα» και ενοράσεις ως προς την αυτογνωσία μας.

Η εξάσκηση στο Aikido μπορεί να πραγματοποιηθεί με την ίδια αποτελεσματικότητα ανεξάρτητα από την ηλικία, το φύλο και τη φυσική δύναμη.